YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 122 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 122 sách GK Sinh lớp 12

Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi là cả quá trình tích luỹ các alen cùng tham gia quy định kiểu hình thích nghi.

Môi trường chỉ đóng vai trò sàng lọc những cá thế có kiểu hình thích nghi trong số các kiểu hình có sẵn trong quần thể mà không tạo ra các đặc điếm thích nghi.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 122 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Khánh An

  A. Điều kiện môi trường thay đổi, giá trị thích nghi của đột biến có thể thay đổi.

  B. Chọn lọc tự nhiên không chí tác động đối với từng cá thể mà còn đối với cả quần thể.

  C. Chọn lọc tự nhiên tác động đến từng gen riêng lẻ, làm biến đổi kiểu gen của cá thể và vốn gen của quần thể.

  D. Chọn lọc tự nhiên thông qua kiểu hình mà chọn lọc kiểu gen, làm phân hoá vốn gen của quần thể giao phối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1