ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 40 SBT Sinh học 11

Giải bài 13 tr 40 sách BT Sinh lớp 11

Một người có huyết áp 125/80. Con số 125 chỉ .....và con số 80 chỉ......    

A. huyết áp trong tâm thất trái......huyết áp trong tâm thất phải......

B. huyết áp động mạch....... nhịp tim.

C. huyết áp trong kì co tim...........huyết áp trong kì giãn tim.

D. huyết áp trong vòng tuần hoàn lớn........huyết áp trong vòng tuần hoàn phổi.

E. huyết áp trong các động mạch huyết áp trong các tĩnh mạch.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 

Huyết áp trong kì co tim...........huyết áp trong kì giãn tim.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 40 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1