ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 40 SBT Sinh học 11

Giải bài 11 tr 40 sách BT Sinh lớp 11

Huyết áp cao nhất trong... và máu chảy chậm nhất trong...        

A. các tĩnh mạch các mao mạch.

B. các động mạch các mao mạch.

C. các tĩnh mạch các động mạch.

D. các mao mạch các động mạch.

E. các động mạch các tĩnh mạch.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 

Các động mạch, các mao mạch.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 40 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1