ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 40 SBT Sinh học 11

Giải bài 15 tr 40 sách BT Sinh lớp 11

Sai khác chủ yếu giữa động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt là

A. khả năng giữ nước

B. khả năng chịu nóng hay lạnh.

C. khả năng điều hoà thân nhiệt khi nhiệt độ môi trường thay đổi.

D. sống trong môi trường nóng hoặc lạnh.

E. sống trên cạn hoặc dưới nước.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 

Sai khác chủ yếu giữa động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt là khả năng điều hoà thân nhiệt khi nhiệt độ môi trường thay đổi.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 40 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  A. Pha giãn chung (0,4s) → pha co tâm thất (0,3s) → pha co tâm nhĩ (0,1 s).

  B. Pha co tâm nhĩ (0,1s) → pha co tâm thất (0.3s) → pha giãn chụng (0,4s).

  C. Pha co tâm nhĩ (0,1s) → pha giãn chung (0,4s) → pha tâm thất (0,3s).

  D. Pha co tám thất (0,3s) → pha co tâm nhĩ (0,1s) → pha giãn chung (0,4s).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Chai Chai

  A. Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn.

  B. Vì phổi thú có kích thước lớn hom.

  C. Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn.

  D. Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  A. Manh tràng phát triển.

  B. Dạ dày đơn.

  C. Ruột ngắn.

  D. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  A. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang; b) sự trao đổi khí giữa máu với dòng nước qua mang; c) nước qua các khe mang.

  B. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các lá mang ; c) Sự trao đổi khí giữa máu với dòng nước qua mang.

  C. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các khe mang; c) Nước qua các lá mang.

  D. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các lá mang ; c) Sự trao đổi CO2 giữa máu với dòng nước qua mang.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  A. Hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì".

  B. Hoạt động tự động.

  C. Hoạt động theo chu kì.

  D. Hoạt động cần năng lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  A. Sự va đẩy của các tế bào máu.

  B. Năng lượng co tim.

  C. Dòng máu chảy liên tục.

  D. Co bóp của mạch.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dang Tung

  Động mạch là

  bởi Dang Tung 15/01/2021

  A. Những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và không tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan.

  B. Những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điểu hoà lượng máu đến các cơ quan.

  C. Những mạch máu chảy về tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan.

  D. Những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và thu hồi các sản phẩm bài tiết của các cơ quan.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  A. Bó His

  B. Nút xoang nhĩ

  C. Nút nhĩ thất

  D. Mạng Puốc kin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1