YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 55 sách GK Sinh lớp 11

Hô hấp ở cây xanh là gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

  • Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống.
  • Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 55 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON