YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 55 sách GK Sinh lớp 11

Hãy khái quát những ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

  • Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim do đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ.
  • Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng xảy ra, nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp.
  • Oxi tham gia trực tiếp vào việc oxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử. Thiếu oxi cây chuyển sang hô hấp kị khí rất bất lợi cho cơ thể cây.
  • CO2 trong môi trường với hàm lượng cao làm cho hô hấp cây bị ức chế.

Tóm lại: sự hô hấp của cây xanh phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 55 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON