YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 9 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 tr 9 sách GK Sinh lớp 10

Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

b) Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c) Chúng đều có chung một tổ tiên.

d) Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì chúng đều có chung một tổ tiên.

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 9 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF