ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 tr 17 sách BT Sinh lớp 10

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì? Thế nào là hệ sinh thái?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 
  • Cấp độ tổ chức cao nhất là hệ sinh thái.
  • Hệ sinh thái là một hệ thống mở hoàn chỉnh, bao gồm tập hợp các quần xã sinh vật và khu vực sống của sinh vật còn được gọi là sinh cảnh.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 17 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1