YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 24 SGK Lịch sử 9 Bài 5

Bài tập Thảo luận trang 24 SGK Lịch sử 9 Bài 5

Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Tháng 8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh, các dân tộc Đông Nam Á nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách thống trị của thực dân.
  • Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á lại phải tiến hành kháng chiến chống chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc như ở In-đô-nê-xi-a, Việt Nam...
  • Từ những năm 50 của thế kỉ XX:
    • Lần lượt các nước giành được độc lập.
    • Tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực.
    • Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại: một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ (như Thái Lan, Phi-lip-pin), một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma).

 

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 24 SGK Lịch sử 9 Bài 5 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON