ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.7 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.7 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành "con rồng" kinh tế ở Châu Á là

A. Thái Lan

B. Việt Nam

C. Xin-ga-po

D. Ma-lai-xi-a

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

 
 

Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành "con rồng" kinh tế ở Châu Á là Xin-ga-po

Chọn C.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 16 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1