YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Giải bài tập 1.2 tr 16 SBT Lịch Sử 9

Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Mã Lai

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

Chọn B.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 16 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON