RANDOM

Bài tập 1.6 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.6 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Các nước tham gia sáng lập ASEAN gồm

A. In-đô-nê-xa-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan

B. Việt Nam, Lào, Cam-phu-chia, Thái Lan, Xin-ga-po

C. Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nên-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.

D. In-đô-nên-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

Chọn A.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 16 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA