YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.4 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Tháng 9-1945, Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự

A. Thúc đẩy sự hợp tác giữa Mĩ, Anh, Pháp với các nước Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự

B. Bảo vệ hoà bình cho khu vực Đông Nam Á

C. Xây dựng căn cứ quân sự của Mĩ, Anh, Pháp ở khu vực Đông Nam Á

D. Ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Mĩ cùng Anh, Pháp lập nên khối quân sự Đông Nam Á (SEATO), nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.

Chọn D.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 16 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON