YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.1 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân Phương Tây

A. Việt Nam

B. Thái Lan

C. Xin-ga-po

D. In-đô-nê-xi-a

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây, trừ Thái Lan. 

Chọn B

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 16 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON