YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 18 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 4 trang 18 SBT Lịch Sử 9

Điền các sự kiện lịch sử vào bảng sau thể hiện bước phát triển của ASEAN kể từ khi thành lập đến nay

- Năm 1967:...

- Năm 1976:...

- Năm 1992:...

- Năm 1994:...

- Năm 1995:...

- Năm 1997:...

- Năm 1999:...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Năm 1967: ASEAN là tổ chức non trẻ, hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.

Năm 1976: ASEAN có sự khởi sắc.

Năm 1992: Hiệp định chung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và thỏa thuận về khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA).

Năm 1994: Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) được thành lập: Hợp tác về chính trị - an ninh trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác cũng ngày càng được củng cố và phát triển.

Năm 1995: Ký kết Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ): Một trong những thành tố cơ bản của Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ năm 1971 là ý tưởng thiết lập khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

Năm 1997: ASEAN đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020: định hướng phát triển lớn của ASEAN trong những thập kỷ đầu thế kỷ 21, hướng tới mục tiêu xây dựng một tập hợp hài hòa các dân tộc ở Đông Nam Á, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, gắn kết chặt chẽ với nhau trong mối quan hệ đối tác năng động và một cộng đồng của các xã hội đùm bọc lẫn nhau.

Năm 1999: Mở rộng thành viên của ASEAN, Brunây (1984), Việt Nam (7/1995), Lào và Miama (1997), Campuchia (1999).

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 18 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON