YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 18 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 18 SBT Lịch Sử 9

Hãy nối cột I với cột II cho phù hợp về nội dung lịch sử:

Cột I:

1. SEATO

2. ASEAN

Cột II:

A. Mĩ, Anh, Pháp...

B. Các nước Đông Nam Á

C. Ngăn chặn ảnh hưởng củ CNXH

D. Cùng nhau hợp tác phát triển

E. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc

G. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

1 - A, C, D, E

2 - B, G, D

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 18 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON