ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.3 trang 16 SBT Lịch Sử 9

Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày

A. 2-10-1945

B. 10-10-1945

C. 12-10-1945

D. 22-10-1945

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

 
 

Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày 12-10-1945

Chọn C

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 16 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1