YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 1 trang 7 SGK Lịch sử 9 Bài 1

Bài tập Thảo luận 1 trang 7 SGK Lịch sử 9 Bài 1

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu.
  • Trong thời kì chiến tranh, họ lại bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch tàn bạo. Vì vậy, khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu đã nhanh chóng nổi dậy và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
  • Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã được thành lập ở các nuớc Đông Âu từ cuối năm 1944 đến năm 1946.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 7 SGK Lịch sử 9 Bài 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON