YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 6 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 5 trang 6 SBT Lịch Sử 9

Hãy hoàn thành các câu trả lời dưới đây để hiểu được sự hình thành và kết quả hợp tác trong hệ thống XHCN từ khi thành lập đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

* Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV):

* Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

* Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

- Thành lập: ngày 8 - 1 - 1949, với sự tham gia của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu là: Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hungari, Tiệp Khắc, Rumani; Năm 1950, kết nạp thêm Cộng hòa dân chủ Đức.

- Mục tiêu: tăng cường sự hợp tác  giữa các nước xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kĩ thuật, thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên, không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân

* Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va

- Thành lập: ngày 14 – 5 – 1955 gồm 8 nước Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cộng hoà dân chủ Đức, Anbani, Bungari, Rumani.

- Mục tiêu:

+ Giữ gìn hoà bình an ninh của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, duy trì hoà bình, an ninh ở châu Âu và thế giới, cũng cố tình hữu nghị, sự hợp tác của các nước chủ nghĩa xã hội.

+ Tăng cường sức mạnh quân sự cho các nước Đông Âu giữ gìn hoà bình, an ninh của Liên Xô và các nước Đông Âu. Đối phó với mọi âm mưu gây chiến của bọn đế quốc. Tạo thế cân bằng chiến lược về quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước đế quốc.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 6 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON