YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 9

Giải bài 1 tr 8 sách GK Sử lớp 9

Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Cùng mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.
  • Cùng chung hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lê- Nin.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON