RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 9

Giải bài 1 tr 8 sách GK Sử lớp 9

Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
 • Cùng mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.
 • Cùng chung hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lê- Nin.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)