YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 2 trang 7 SGK Lịch sử 9 Bài 1

Bài tập Thảo luận 2 trang 7 SGK Lịch sử 9 Bài 1

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Từ năm 1945 đến năm 1949, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân. Đó là:
  • Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.
  • Tiến hành cải cách ruộng đất.
  • Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước.
  • Thực hiện các quyền tự do dân chủ.
  • Cải thiện đời sống nhân dân.
  • ⇒ Lịch sử các nước Đông Âu đã bước sang một trang mới.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 7 SGK Lịch sử 9 Bài 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON