YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.6 trang 3 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.6 trang 3 SBT Lịch Sử 9

Sự hình thành chính thức hệ thống XHCN đước đánh dấu bằng sự kiện

A. Liên bang Xô Viết được thành lập, chiếm 1/6 diện tích thế giới

B. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời sau chiến tranh thế giới thứ Hai

C. Hội động tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập 8-1-1949.

D. Các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân , bắt tay xây dựng CNXH (năm 1949).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

Ngày 8 - 1 - 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi tắt là SEV) đã được thành lập với sự tham gia cua các nước : Liên Xô, An-ba-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp Khác. Sau này thêm các nuớc : Cộng hòa Dân chủ Đức (1950), Mông Cổ (1962), Cu-ba (1972) và Việt Nam (1978). Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa và đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Chọn C

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 3 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON