YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Lịch Sử 9

Giải bài tập 1.2 tr 3 SBT Lịch Sử 9

Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô tròn kế hoạch 5 năm 1946-1950

A. Khôi phục và phát triển kinh tế đất nước

B. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

C. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.

D. tất cả các nhiệm vụ trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Ngay từ đầu năm 1946, Đảng và Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nước với kế họach 5 năm lần thứ tư (1946 - 1950).

Chọn A

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 3 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON