Bài tập 2 trang 95 SGK Lịch sử 9

Giải bài 2 tr 95 sách GK Sử lớp 9

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.
 • Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc ta đã mở ra - kỉ nguyên độc lập và tự do.
 • Về mặt quốc tế, Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.
 • Cách mạng tháng Tám thành công do các nguyên nhân sau:
  • Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng ứng.
  • Có khối bên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, lại biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đổ hoàn toàn bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.
  • Cách mạng tháng Tám tháng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 95 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lệ Diễm

  phân tích nguyên nhân thành công của cách mạng tháng 8

  mn giúp em tl vs ajk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  mn giúp ek mấy câu này được không vì là trắc nghiệm nên mn có thể tóm tắt những ý chính giùm ek nha

  Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)

  -Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám

  -Biện pháp đối phó của ta đối với quân Pháp, Tưởng và bọn tay sai ( nguyên nhân , mục đích, ý nghĩa)

  -Nội dung hiệp định sơ bộ

  Bài 27:

  -Kế hoạch Nava của Pháp-Mỹ

  -Chủ trương đối phó kế hoạch Nava của ta

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  em hãy phân tích hoàn cảnh ban bố lệnh tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Vì sao sau Cách mạng tháng Tám, Đảng và chính phủ ta lại kí Hiệp ước sơ bộ ( 6https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.1946 )?

  A. Kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng.

  B. Xoa dịu sự căng thẳng của hai bên.

  C. Kéo dài thời gian để ngăn chặn sự ngoan cố của thực dân Pháp.

  D. Củng cố chuẩn bị lực lượng để tiếp tục kháng chiến.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Phân tích ba nguyên nhân thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8.Nêu nguyên nhân mà em cho là quan trọng ? Vì sao?

  Mọi người giúp em với...em cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào mang tính quyết định? 

  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn