Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 23 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

   ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào

  • A.  8/4/1945.
  • B. 8/5/1945.
  • C.  8/6/1945.
  • D. 8/7/1945.
 • Câu 2:

  Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta dành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:

  • A. Hưởng ứng chỉ thị “ Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
  • B. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.
  • C. Cao trào kháng Nhật cứu nước.
  • D. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước
 • Câu 3:

  Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?

  • A. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
  • B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
  • C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
  • D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.
 • Câu 4:

  Chiều ngày 16/8/1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng thị xã nào?
   

  • A. Giải phóng thị xã Cao Bằng.
  • B.  Giải phóng thị xã Thái Nguyên.
  • C. Giải phóng thị xã Tuyên Quang.
  • D. Giải phóng thị xã Lào Cai.
 • Câu 5:

  Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:

  • A.  Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
  • B.  Bậc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
  • C.  Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
    Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
  • D.  Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Được đề xuất cho bạn