ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 91 SGK Lịch sử 9

Giải bài 2 tr 91 sách GK Sử lớp 9

Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Mặt trận Việt Minh ra đời ngày 19-5-1941. Chỉ sau một thời gian ngắn, tổ chức này đã có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân.

 1.  Lực lượng chính trị:
  1. Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước, mạnh nhất là ở Cao Bằng. Đến năm 1942 khắp chín châu của Cao Bằng đều có Hội cứu quốc. Các ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thành lập. Năm 1943, Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng lập 19 ban xung phong “Nam tiến” để liên lạc với Căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai và phát triển lực lượng cách mạng xuống các tỉnh miền xuôi.
  2. Tập hợp các tầng lớp nhân dân khác như sinh viên, học sinh, trí thức, tư sản dân tộc vào mặt trận cứu nước.
 2. Lực lượng vũ trang:
  1. Đội du kích Bắc Sơn phát triển lên thành Cứu quốc quân tiến hành công tác vũ trang tuyên truyền gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.
  2. Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Vừa thành lập, đội đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng).
 • Tất cả những thay đổi trên cho thấy Mặt trận Việt Minh đời đã tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy cao trào kháng Nhật cứu nước phát triển mạnh mẽ.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 91 SGK Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hòa Nông Thu
  I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nguyen Tuyet
  Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)Hoàn cảnh của thế giới và Đông Dương Diễn biến Nhật đảo chính Pháp
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1