Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):