RANDOM

Bài tập Thảo luận 2 trang 10 SGK Lịch sử 7 Bài 3

Bài tập Thảo luận 2 trang 10 SGK Lịch sử 7 Bài 3

Em hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu - thơ và Can - vanh.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

  • M.Lu-thơ:
    • Là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo.
    • Ông kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.
  • Can-vanh: Sáng lập một giáo phái cải cách là đạo Tin Lành, được đông đảo nhân dân tin theo.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 10 SGK Lịch sử 7 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>