AMBIENT

Bài tập Thảo luận 2 trang 9 SGK Lịch sử 7 Bài 3

Bài tập Thảo luận 2 trang 9 SGK Lịch sử 7 Bài 3

Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn:
    • Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến.
    • Đề cao giá trị chân chính của con người, con người phải được tự do phát triển.
    • Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 9 SGK Lịch sử 7 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>