YOMEDIA

Bài tập Thảo luận 1 trang 10 SGK Lịch sử 7 Bài 3

Bài tập Thảo luận 1 trang 10 SGK Lịch sử 7 Bài 3

Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Trong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy kinh thánh của đạo Ki-tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào Giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần.
  • Vì vậy, giai cấp tư sản đang lên coi Giáo hội là một thế lực cản trở bước tiến của họ nên họ đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức Giáo hội đó, phong trào Cải cách tôn giáo xuất hiện.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 10 SGK Lịch sử 7 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA