ADMICRO
UREKA

Bài tập 3 trang 65 SGK Lịch sử 10

Giải bài 3 tr 65 sách GK Sử lớp 10

Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hoá Phục hưng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Là phong trào của giai cấp tư sản nên nội dung của nó mang tính chất tư sản. Trong bối cảnh lúc đó, phong trào thực sự là một cuộc cách mạng lớn với những tác động tích cực và toàn diện lên đời sống xã hội.

  • Phong trào mang tính chất tư sản tiến bộ khi phản ánh nội dung chống giáo hội và chống phong kiến. Điều này phản ánh nhu cầu của giai cấp tư sản đổi mới về văn hoá và thủ tiêu sự kiểm soát của giáo hội đối với tư tưởng.
  • Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân.
  • Đề cao tinh thần dân tộc.

Phong trào Văn hoá Phục hưng phản ánh xu thế mới đang lên của giai cấp tư sản, chống lại hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến lỗi thời và khủng hoảng. Vì thế, về cơ bản nó có nội dung tích cực, tiến bộ, thúc đẩy sự phát triển của văn hoá, tư tưởng và khoa học, kĩ thuật.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 65 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON