Chương VI: Tây Âu Thời Trung Đại

 • Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

  Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
  Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) giúp các em tìm hiểu quá trình hình thành các quốc gia phong kiến phương Tây là như thế nào? Và đời sống của nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của các quốc gia phong kiến Tây Âu khi mới thành lập như thế nào? Mời các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

  Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại
  Bài học này Hoc247 sẽ giúp các em tìm hiểu về những cuộc phát kiến địa lý tìm ra vùng đất mới của các thương nhân phương Tây như thế nào? Phong trào văn hoá phục hưng và cuộc cải cách tôn giáo ở Tây Âu diễn ra như thế nào và nó đã đem lại cho Tây Âu những thuận lợi và khó khăn gì? Mời tất cả các em cùng tìm hiểu bài học này: Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

  Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại
  Hoc247 giới thiệu đến các em bài: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại là phần tổng hợp kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài 12 giúp các em củng cố kiến thức từ khi loài người xuất hiện đến thời cổ đại và trung đại. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm 11 hỏi đáp

  Xem chi tiết