ON
YOMEDIA
VIDEO

Vẽ sơ đồ mạch điện nối tiếp gồm 1 pin, 1 khóa k đóng, 1 ampe kế ?

Vẽ sơ đồ mạch điện nối tiếp gồm

1pin, 1 khóa k đóng, 1 ampe kế để đo cường độ dòng điện qua đèn và 1 vôn kế để đo hiệu điện thế ở 2 đầu đèn

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (37)

 
 
 
 • cái ảnh 2 nha bạn , cái ảnh 1 là mình vẽ thừa đó :)))

    bởi ÔN TRẦN PHƯƠNG ANH 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho mạch điện gồm : 1 nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp; khóa k đóng ; 2 đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp nhau. 1ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn Đ1,1 vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu đèn Đ2

  a/ Vẽ sơ đồ mạch điện?Vẽ chiều dòng điện?

  b/cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là I1 = 1,5A .Hỏi cường độ dòng điện qua đèn Đ2 là I2 và toàn mạch Itm là bao nhiêu

    bởi Thụy Mây 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b)I2= 1,5A

  Itm=3AHỏi đáp Vật lý

    bởi Thái Đình An Phúc 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bóng đèn pin sáng bình thường với dòng điện có cường độ bằng 0,4A. Dùng Ampe kế nào sau đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn pin?

  A.50mA B. 500mA

  C.1A D.4A

    bởi Lê Nhi 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B. 500mA

  vì 0,4A = 400mA nên ampe kế có GHĐ 500mA thì phù hợp nhất nhé ( tik mk đê)

    bởi Phạm Lâm 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Cho Nguồn điện có hiệu điện thế 24V, 1 công tắc đóng, 3 bóng đèn mắc song song, 4 ampe kế và dây dẫn

  a, Vẽ sơ đồ

  b, Biết số chỉ của ampe kế trong mạch chính 1,8 A, tìm số chỉ của ampe kế A1 ; A2 và A3, Biết I1= 2I2= 3I3

  c. tìm hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn

  Các bạn nhớ tóm tắt cho mình nữa nhé, ai đúng mình tick và kb liền

    bởi Nguyễn Sơn Ca 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(U=24V\)

  _______________________

  a, vẽ sơ đồ

  b, \(I=1,8A\)

  \(I_1=2I_2=3I_3\)

  _______________________

  \(I_1=?\left(V\right)\)

  \(I_2=?\left(V\right)\)

  \(I_3=?\left(V\right)\)

  c, \(U_1=?\left(V\right)\)

  \(U_2=?\left(V\right)\)

  \(U_3=?\left(V\right)\)

  Giải:

  b, ta có mạch mắc song song

  Nên \(I=I_1+I_2+I_3\)

  hay \(1,8=I_1+\dfrac{I_1}{2}+\dfrac{I_1}{3}\)

  hay \(1,8=\dfrac{6.I_1}{6}+\dfrac{3.I_1}{6}+\dfrac{2.I_1}{6}\)

  => \(1,8=\dfrac{11.I_1}{6}\)

  => \(1,8.6=11.I_1\)

  => \(10,8=11.I_1\)

  => \(I_1\approx1V\)

  Ta có \(I_2=\dfrac{I_1}{2}=\dfrac{1}{2}=0,5V\)

  ta có \(I_3=\dfrac{I_1}{3}=\dfrac{1}{3}=0,3V\)

  c, Ta có mạch mắc song song

  Nên \(U=U_1=U_2=U_3=24V\)

  Vậy:....................................

    bởi nguyen van binh 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho sơ đồ mạch điện gồm:Nguồn điện một chiều,hai bóng đèm mắc nối tiếp,một khóa điện,các dây nối.

  a,Vẽ sơ đồ mạch điện trên và xác định chiều dòng điện trong mạch khi khóa đóng.

  b,Biết cường độ dòng điện qua đèn 2 là 0,5A.Tính cường độ dòng điện qua đèn 1 và cường độ dòng điện trong mạch?

  c,Biết hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2 là U12=3,2V. Giữa hai điểm 1 và 3 là U13=5,8V.Hãy tính hiệu điện thế U23 giữa hai điểm 2 và 3.

  d,Nếu tháo đèn giữa hai đầu 1,2 thì đèn còn lại có sáng bình thường không?Tại sao?

    bởi Goc pho 29/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Điện học lớp 7

    bởi Nguyễn Ngọc Phương Trang 29/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vẽ hai sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện 1 pin; khóa K; 1 bóng đèn 3V; dây dẫn và Ampe kế.^^ vẽ giúp mình vs nha^^mình cảm ơn trước

    bởi Nguyễn Lệ Diễm 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn ơi múi tên là từ cực dương đẩy qua cực âm nha mik quên vẽ
  K A + - + -

    bởi Anh Khoa nguyễn 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện,2 khoá k(k1,k2),2 bóng đèn(Đ1,Đ2),thỏa mãn điều kiện sau: a/K1 đóng 2 đèn đều sáng. b/K2 đóng 1 đèn sáng, 1 đèn không sáng. GIÚP MÌNH VỚI!!!!

    bởi Quynh Nhu 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (lần sau bn trình bày bố cục rõ ràng nha)

  Vẽ sơ đồ mạch điện gồm ? nguồn điện, 2 khoá K (K1, K2), 2 bóng đèn (Đ1,Đ2), thỏa mãn điều kiện sau:

  a/ K1 đóng 2 đèn đều sáng

  b/ K2 đóng 1 đèn sáng, 1 đèn không sáng

  a) + - K1 D1 D2 K2

  (Câu b làm như hình dưới của bn Thảo nha)

    bởi Quỳnh Mai 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mạch điện như sau

  a, biết hiệu điện thế U12= 2,4 V ; U2 2,5 V. hãy tính U13

  b, Biết U13= 11,2 V; U12= 5,8 V. tính U23

  c, biết u23= 11,5 V; U=13= 23,2 V, tính U12

  Giúp nhanh đi ạ,

    bởi Phạm Khánh Linh 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ dễ nhìn hơn nha bạn

  + - K Đ1 Đ2 1 2 3

  a, Ta có mạch điện mắc nối tiếp

  \(U_{13}\)= \(U_{12}+U_{23}\)

  hay \(U_{13}=2,4V+2,5V=4,9V\)

  b, Ta có mạch điện mắc nối tiếp

  \(U_{13}=U_{12}+U_{23}\)

  hay \(\Rightarrow U_{23}=U_{13}-U_{12}=11,2V-5,8V=5,4V\)

  c, ta có mạch điện mắc nối tiếp

  \(U_{13}=U_{12}+U_{23}\)

  \(\Rightarrow U_{12}=U_{13}+U_{23}=23,2V-11,5V=17,7V\)

  Vậy:....................................

    bởi lê văn nhân 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mạch điện gồm 1 nguồn điện, 3 bóng đèn mắc nối tiếp, 1 công tắc đống. 1 ampe kế, 1 vôn kế, và dòng điện

  vẽ sơ đồ mạch điện trên

    bởi sap sua 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A V K Đ1 Đ2 Đ3 + - + -

    bởi Nguyễn Hào Trưởng 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho thêm 1 số đề thi hk2 lí lớp 7 có đáp án nha các bạn

    bởi Hy Vũ 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (tham khảo đề cương a cj lp 7 trường mik nha, tương đối dễ)

  Câu 1: Dòng điện là gì? Chiều dòng điện được quy ước như thế nào?

  Câu 2: Hãy đổi các đơn vị sau đây:

  \(a)0,72A=...mA;b)156A=...mA\)

  \(c)64A=...mA;d)1,5mA=...A\)

  \(e)156kV=...V;f)654V=...kV\)

  \(g)181V=...mV;h)6750mA=...A\)

  Câu 3: Cho mạch điện như hình bên. Biết rằng cường độ dòng điện trong mạch chính là I = 0,5A, hiệu điện thế giữa mỗi đèn Đ1 và Đ2 là U1 = U2 = 3V

  a.Tính cường độ dòng điện chạy qua Đ1 và Đ2

  b. Tính hiệu thế giữa hai đầu đoạn mạch

  Cường độ dòng điện

  Câu 4: Cho mạch điện gồm: 2 bóng đèn, 1 nguồn điện (1 pin), 1 khóa K và dây dẫn cần thiết

  a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song

  b) Biểu diễn cường độ dòng điện chạy trong mạch điện

    bởi phạm việt cường 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 nguồn điện mắc nối tiếp có ampe kế là I= 3V, và U= 24V, và U2= 15V

  Tìm I1 cà I2, và tìm U1

  Rút gọn lại đề thôi, chứu dài lắm, Giải đề giúp

    bởi Nguyễn Trà Long 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  I= 3V

  U= 24 V

  \(U_2\) = 15 V

  ______________________

  \(I_1\)= ? V

  \(I_2\)= ? V

  \(U_1\) = ? V

  Giải:

  ta có Mạch điện mắc nối tiếp

  Từ đó suy ra \(I=I_1=I_2=0,3V\)

  Hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn là:

  \(U=U_1+U_2\Rightarrow U_1=U-U_2\)

  hay \(U_1=24-15\)

  => \(U_1=9V\)

  Vậy:...............................................

    bởi Trần Bộ 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mạch điện gồm 1 nguồn điện, có hiệu điện thế U= 40 V, 3 bóng đèn mắc nối tiếp nhau, 1 ampe kế, 1 công tắc đóng và dây dẫn

  a, Vẽ sơ đồ

  b, BIẾT U2= 2 U1 và U3= 3U1. tìm hiệu điện thế giữa 2 đầu mối dẫy

  Ai bik thì giúp, đề thi hk2 cần gấp

    bởi Nguyễn Minh Hải 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Anh bạn nghi nhầm kìa U= 42 V , ghi 40V tìm sao tròn số bạn

  Tóm tắt:

  U= \(42V\)

  ______________________

  a, vẽ sơ đồ

  b, \(U_2=2U_1\)

  \(U_3=3U_1\)

  ______________

  \(U_1=?\) (V)

  \(U_2=?\) (V)

  \(U_3=?\) (V)

  Giải:

  a,

  A K + - + - Đ1 Đ2 Đ3

  b, Ta có: Mạch điện mắc nối tiếp

  => \(U=U_1+U_2+U_3\)

  hay \(U=U_1+2U_1+3U_1\)

  hay 42 = \(6U_1\)

  => \(U_1=7\) V

  Ta có: \(U_2=2U_1\)

  hay \(U_2=2.7\)

  => \(U_2=14V\)

  Ta có: \(U_3=3U_1\)

  hay \(U_3=3.7\)

  => \(U_3=21V\)

  Vậy:....................................................................

    bởi phạm hữu mít 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thế nào là cường độ dòng điện có 4 ampe kế với các giới hạn đo như sau 250mA, 1A, 2A, 5A.Ampe kế nào phù hợp nhất để đo vòng loại và một bóng đèn có cường độ khoảng 0,5A

    bởi Phan Thiện Hải 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thế nào là cường độ dòng điện có 4 ampe kế với các giới hạn đo như sau 250mA, 1A, 2A, 5A.Ampe kế nào phù hợp nhất để đo vòng loại và một bóng đèn có cường độ khoảng 0,5A

  Cường độ dòng điện cho biết độ mạnh hay yếu của dòng điện

  Ampe Kế có giới hạn đo là 1A phù hợp nhất để đo vòng loại và một bóng đèn có cường độ khoảng 0,5A

    bởi Hà Duyên Trang Trang 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ mạch điện gồm Đ1 nối tiếp Đ2 . 1 nguồn điện, 1 ampe kế đo cường độ dòng điện qua các đèn. Vôn kế V1 đo hiệu điện thế Đ1 chỉ 3V. Vôn kế V2 đo hiệu điện thế Đ2 chỉ 4V. Ampe kế chỉ 0,2A.

  a) Tính cường độ dòng điện qua Đ1, Đ2.

  b) Tính hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện.

  P/S: Mí bạn chuyên Lí ơi, giải giúp mình với...

    bởi My Hien 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • K + - A V1 V2 Đ1 Đ2

  Tóm tắt:

  \(U_1=3V\)

  \(U_2=4V\)

  \(I=0,2A\)

  ____________________________

  Giải:

  a, Ta có: mạch mắc nối tiếp

  Nên: \(I=I_1=I_2=0,2A\)

  b, Ta có: Mạch mắc nối tiếp

  Nên: \(U=U_1+U_2\)

  hay \(U=3+4=7V\)

  Vậy:.............................................

    bởi Đoàn Thị Bích Trâm 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Trên bóng đèn có ghi 0,25A, em hiểu thế nào về con số ghi trên bóng đèn

  b) Có 3 Ampe kế vs có GHĐ lần lượt là: 30mA; 300mA; 3A. Hẫy cho biết Ampe kế nào phù hợp nhất để đo CDDĐ qua bóng đèn trên ( bóng đèn câu a)

    bởi Thùy Nguyễn 15/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. Số 0,25A ghi trên bóng đèn nghĩa là đèn có Cường độ dòng điện định mức là 0,25A.

  Nghĩa là:

  - Khi mạch dẫn có Cường độ dòng điện bằng 0,25 A thì đèn sáng bình thường.

  - Khi mạch dẫn có Cường độ dòng điện bé hơn 0,25 A thì đèn sáng mờ hơn bình thường.

  - Khi mạch dẫn có Cường độ dòng điện lớn hơn 0,25 A thì đèn sẽ sáng mạnh rồi cháy.

  b. Ampe kế có GHĐ là 30mA thì phù hợp nhất .

    bởi Trần Keith 15/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nguồn điện có ảnh hưởng gì đến hiệu điện thế và cường độ dòng điện?

    bởi Van Tho 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nguồn điện có điện càng lớn thì hiệu điện thế và cường độ dòng điện sẽ càng lớn

    bởi Đỗ Uyên Vi 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện gồm nguồn điện 1 pin, 1 công tắc đóng, 2 bóng đèn mắc song song

    bởi Bánh Mì 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho hỏi công tắc đóng hay mở vậy?

    bởi Thuỳy Linhh 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: (song song)

  a/ Khi K đóng hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là 9V. Hỏi hiệu điện thế ở 2 đầu đèn 1, đèn 2 là bao nhiêu?

  b/ CĐDĐ qua mạch chính là 0,4A, Qua đèn 2 là 0,25A. Hỏi cường độ dòng điện đèn 1 là bao nhiêu ?

  c/ Nếu đèn 1 hỏng đèn 2 có sáng ko ? Vì sao ?

    bởi Lan Anh 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hay ve mach dien

    bởi Dương Phương 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có 4 ampe kế vs các GHĐ: 500mA; 0,5A; 1A; 5A

  Ampe kế nào phù hợp nhất để đo dòng điện qua 1 bóng đèn có cường độ khoảng 0,5A

  p/s: mik nghĩ là 1A hoặc 5A ^^

    bởi Nguyễn Bảo Trâm 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo mik thì thế này:

  Vì cường độ dòng điện qua bóng đèn khoảng 0,5A nên ta sẽ chọn ampe kế có GHĐ là 1A hoặc 5A để tránh trường hợp cường độ dòng điện lớn hơn 0,5A.

  Bây giờ ta còn có 2 phương án, vậy nên sẽ xét theo ĐCNN của ampe kế để độ chính xác cao hơn. Đề không cho biết ĐCNN của các ampe kế, mà thông thường các ampe kế có GHĐ nhỏ hơn sẽ có ĐCNN nhỏ hơn. Vậy ta ampe kế với GHĐ 1A là phù hợp nhất.

    bởi Nguyễn Hưởng 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1