ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và cả đoạn mạch ?

Mạch điện gồm nguồn điện 2 pin, hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nhau.Trên mỗi đèn có ghi 6V.Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là I1=0,35A

a) Tính cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và cả đoạn mạch

b) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U12=5,7V, giữa hai đầu đoạn mạch là U13=11,5V.Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23

c) Phải mắc hai đèn vào nguồn điện có hiệu điện thế là bao nhiêu để hai đèn sáng bình thường.

Giúp mk vs đang cần gấp lắm !!! Plzzzzz

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (35)

 
 
 
 • a. Vì 2 đèn mắc nối tiếp

  Nên I = I1 = I2

  ➝ I = I1 = I2 = 0,35 A

  Vậy cường độ dòng điện của Đ2 và cả đoạn mạch là 0,35 A

  b. Vì 2 đèn mắc nối tiếp

  Nên U13 = U12 + U23

  ➝ 11,5V = 5,7V + U23

  ➝ U23 = 11,5V - 5,7V

  ➝ U23 = 5,8V

  Vậy hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ2 là 5,8V

  c. Phải mắc 2 đèn vaog hiệu điện thế 11,5V để đèn sáng bình thường

    bởi Nguyen Ngan 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho các dụng cụ và thiết bị điện gồm : Nguồn điện một pin,1 công tắc đóng , các dây dẫn , 2 bóng đèn Đ1,Đ2 mắc nối tiếp , Ampe kế A1 đo cường độ dòng điện qua đèn Đ1, Ampe kế A2 đo cường độ dòng điện qua đèn Đ2

  a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trên

  b) Cho số chỉ Ampe kế A1 là 0,25A . Tính cường độ dòng điện I1,I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1,Đ2.

  c) Cho hiệu điện thế của nguồn điện là 6v và hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn Đ1 là 2,8v . Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn Đ2.

    bởi Nguyễn Thị An 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b, Đ 1 và Đ 2 mắc nối tiếp

  =>I=I1=I2=0.25A

  c, Đ 1 và Đ 2 mắc nối tiếp

  => U= U1+U2=> 6V=2.8V+U2

  =>U2=3.2V

  good luck!!!!

    bởi Nguyễn Thể 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc chứng cầu chì và công tắc

  â) đây là cách mắc nào ? vẽ sơ đồ cách mắc

  b) Biết hiệu điện thế của nguồn là 12V hiệu điện thế qua 2 đầu đèn là U1=5V . Tính hiệu điện thế qua 2 đầu đèn 2

    bởi Nguyễn Xuân Ngạn 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề có vẻ sai, phần "mắc chứng" mình không hiểu nên mình sẽ làm theo ý hiểu, nếu sai thì bạn sửa theo đề.

  undefined

    bởi Nguyễn Ngọc Quỳnh 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta lắp 1 mạch điện gồm 2 bóng đèn mỗi bóng đèn đều có công tắc riêng và cầu chì riêng . Phải mắc mạch mạch điện trên theo cách mắc nào hay về cách mắc đó

  b)biết cường độ dòng điện là 1 ampe . Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn .Biết 2 bóng đèn giống nhau

  c) so sánh hiệu điện thế đặt vào 2 đầu của mỗi bóng đèn

    bởi Lê Nhật Minh 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ảnh ở trên to quá, thay ảnh mới :DHiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

    bởi Vĩ Nhậtq Minh 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mạch điện như hình vẽ . hãy cho biết

  a) đèn Đ1 và A1 được mắc như thế nào với nhau ?

  b) các bóng đèn được mắc như thế nào với nhau ?

  c) Nếu số chỉ của A1=2A, của A2=3A thì số chỉ ampe kế A là bao nhiêu ?

  d) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 là 3V . hỏi hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ2 bằng bao nhiêu ?

    bởi Mai Thuy 29/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mắc song song à .

  a,b , coi hình mới bt .

  c/ Vì mạch mắc song song :

  I= I1+ I2 = 2+3 =5 V

  Vậy ...

  d/ Vì mạch mắc // : U= U1=U2 = 3 V

  Vậy hđt giữa 2 đầu đền Đ2 = 3V

    bởi Marưcô Nga 29/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tại sao bác sĩ nói không nên ăn đồ ngọt vào ban đêm. mà khi đánh răng ta lại cảm giác có vị ngọt , thử doán xem

    bởi Nguyễn Minh Hải 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dễ

    bởi le quang chung 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một Ampe kế có giới hạn đo là 2A được mắc vào mạch điện khi mạch điện hoạt động ampe kế chỉ 450mA. Hỏi dòng điện trong mạch có cùng độ là bao nhiêu Ampe ?


  -Dòng điện trong mạch có cùng độ là 0,45A. >>>>>>>>>>>>>>>>>>CHÚC BẠN HỌC TỐT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    bởi Nguyen Trang Nhung 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1:Có hai bóng đèn giống nhau đều ghi 12V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào nguồn điện nào để hai đèn trên sáng bình thường?

  Câu 2:Kể tên tác dụng của dòng điện.Lấy mỗi tác dụng 3 ví dụ

  câu 3:Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ diện được sử dụng trong các gia đình đều ghi 110V. Hỏi

  a)Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?

  b)Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện gia đình, biết rằng hiệu điện thế của mạng điện này là 220V?

  câu 10: Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm lần lượt một nguồn điện, Ampe kế A1, bóng đèn Đ1, ampe kế A2, bóng đèn Đ2 mắc nối tiếp với nhau. Biết số chỉ của Ampe kế A1 là 10A. Hỏi :

  a)Số chỉ của Ampe kế A2?

  b)Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1, Đ2?

  c)Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch.

  Giúp mik với. Sắp thi học kì rồi :(

    bởi My Le 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu1 Ta cần nguồn điện 24V để hai đèn nối tiếp có hiệu điện thế 12V sáng bình thường.

  Câu3 a)Khi các dụng cụ họa động bình thương thì hiệu điện thế hai đầu các dụng cụ là 110V.

  b) Các dụng cụ này được mắc song song

    bởi Võ Thị Thanh Nga 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 2: Trên 1 bóng đèn có ghi 6V. Mắc bóng đèn đó vào nguồn điện có \(V_1=5V\) thì I qua bóng đèn là \(I_1\).

  a) Mắc bóng đèn đó vào hiệu điện thế \(U_2=4V\) thì I qua nó là \(I_2\). So sánh \(I_1\) với \(I_2\)

  b) Để đèn sáng bình thường thì phải mắc đèn vào nguồn điện có hiệu điện thế bằng bao nhiêu?

  c) Mắc 2 bóng đèn giống nhau như trên nối tiếp với nhau vào nguồn điện 6V. So sánh cường độ dòng điện qua các bóng đèn.

  HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!

    bởi Hong Van 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Do U1 =5V ,U2 = 4V \(\Rightarrow\) U1>U2 \(\Rightarrow\) I1>I2

  b,Để đèn sang bình thường thì cần mắc vào nguồn điện có U=6V

  c, Ta có nguồn điện gồm Đ1ntĐ2 \(\Rightarrow\) U1+U2=U

  Do 2 bóng đèn giống nhau \(\Rightarrow\) U1=U2=\(\dfrac{U}{2}\) =\(\dfrac{6V}{2}\)=3V suy ra cường độ dòng điện qua các bóng đèn là I1=I2

  mình chả bít câu c đúng ko nữa!!!hihahihahiha

  chúc bạn học tốt !!!hahahahahaha

    bởi Hương Hương 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi nào thì đèn sáng bình thường

    bởi Hy Vũ 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đèn sáng bình thường khi có một luồng điện vừa với sức nóng của dây tóc bóng đèn đó

    bởi Nguyễn Thị Minh Nhựt 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 mạch điện gồm nguồn điện, 1 khóa K mắc trên mạch chính, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc song song với nhau. Một vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 cực nguồn điện, 2 ampe kế đo cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn.

  a) Vẽ sơ đồ mạch điện. Xác định chiều dòng điện trong mạch

  b) Khi khóa K đóng, các ampe kế chỉ I1 = 0,4A ; I2=0,3A. Vôn kế chỉ U=12V

  Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi bóng đèn và cường độ dòng điện trong mạch chính.

  Giúp em vớiii ạ

    bởi Nguyễn Lệ Diễm 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Sơ đồ mạch điện.

  K + - A1 A2 Đ2 Đ1 V

  b) Trong mạch mắc song song ta có :

  \(I=I_1+I_2\)

  \(\Rightarrow I=0,4A+0,3A\)

  \(\Rightarrow I=0,7A\)

  Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn là :

  \(U=U_1=U_2\)

  \(\Rightarrow U_1=U_2=12V\)

    bởi Hoàng vân 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • biết các hiệu điện thế tại 2 điểm U23=3.6V,hiệu điện thế tại 2 điểm 1 và 3 của đèn 1,2 la U13=17V.Hãy tính U12

    bởi Aser Aser 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có : U13= U12+ U23

  => U12= U13-U23

  U12= 17V - 3.6V

  =>U12=13.4V

  Chúc bn học tốt ^^

    bởi Phùng Tường 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1)Việc làm nào sau đây là an toàn khi sử dụng điện

  a) Chạm tay vào ổ cắm điện b) mắc cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện

  c) sử dụng dây dẫn có vỏ bọc bị hở d) chơi thả diều gần đường dây điện

  2) Trong các vật dưới đây vật dẫn điện là

  a) thanh gỗ khô b) 1 đoạn ruột bút chì

  c) 1 đoạn dây nhựa d) thanh thủy tinh

  3) hạt nhân nguyên tử mang điện tích

  a) ko mang điện b) âm

  c) cả 2 loại điện tích d) dương

  4) dựa vào tác dụng điện của dòng điện người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh học hàng ngày như

  a)điện thoại,quạt điện b) bàn là điện, bếp điện

  c) mô tô điện,máy bơm nước d) máy hút bụi ,nam châm điện

  5) dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng

  a) nồi cơm điện b) chuông điện

  c) ấm điện d) đi ốt phát sáng

    bởi Bin Nguyễn 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1)b
  2)b
  3)d
  4)Bạn viết đề mik ch hỉu?!
  5)d

    bởi Màu Của Mưa 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tại sao ta không nên dùng nhiều thiết bị điện vào giờ cao điểm?

    bởi hoàng duy 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Theo mình là do:
  - Điện năng tiêu thụ rất lớn trong khi khả năng cung cấp điện của cá nhà máy ko đáp ứng nổi
  - Tránh để điện áp bị giảm, ảnh hưởng xấu đến chế độ hoạt động của các thiết bị điện

    bởi Trần Mỹ Duyên 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hiệu điện thế là gì, đơn vị, dụng cụ đo? Cách mắc dụng cụ vôn kế vào mạch điện? Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là gì? Quy tắc? Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện là gì?

    bởi Hoa Hong 15/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế

  Đơn vị : V(vôn)

  Dụng cụ đo: vôn kế ,đồng hồ đa năng

  Cách mắc song song với dụng cụ đo

  Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch

  Số vôn ghi trên dụng cụ cho biết hiệu điện thế hai cực của nó khi chưa mắc vào nguồn điện

  Quy tắc : từ dương sang âm

    bởi Nguyen Thi Thu Oanh 15/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trong những trường hợpnào dưới đây có hiệu điện thế bằng không ( không có hiệu điện thế)

  A Giữa hai đầu bóng đèn điện đang sáng

  B Giưa hai cực của pin còn mới

  C Giữa hai đầu bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin

  D Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xe máy

    bởi Nguyen Ngoc 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • C Giữa hai đầu bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin

    bởi Trần Gấm 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A, Ampe kế chỉ giá trị là 1.5A.Tính cường độ dòng điện qua đèn 1_

  b. nguồn điện có giá trị 12V . Vôn kế U1 đo HĐT giữa 2 đầu đèn 1 . Tính HĐT giữa 2 đầu đèn 2 !!

  c.Một bóng đèn có ghi 9V . Mắc đèn 3 như thế nào để đèn sáng bình thường .Vẽ lại sơ đồ

    bởi trang lan 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ủa, không có phần đề ở trên hở bạn?

    bởi Nguyễn Văn Đức 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khi nào hiệu điện thế bằng không

    bởi Lê Viết Khánh 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hiệu điện thế bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua

    bởi Ronaldo Hà 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1