ON
YOMEDIA
VIDEO

Qui tắc sử dụng Ampe kế ?

Qui tắc sử dụng Ampe kế

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (41)

 
 
 
 • Các quy tắc sử dụng Ampe kế để đo cường độ dòng điện:

  Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị cường độ dòng điện cần đo. 
  - Điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0. 
  -  Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo sao cho chốt (+) của ampe kế nối với cực dương (+) của nguồn điện, không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực của nguồn điện. 
  - Ước lượng giá trị cường độ dòng điện cần đo. 
  - Đọc và ghi kết quả đúng quy định. 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT! smiley

    bởi Trúc Mai 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quy tắc sử dụng Ampe kế:

  _ Chọn Ampe kế: có giới hạn đo lớn hơn giá trị cường độ dòng điện cần đo.

  _ Mắc Ampe kế nối tiếp với vật cần đo cường độ dòng điện, chốt cộng của Ampe kế được nối về phía cực dương của nguồn điện.

    bởi le quang chung 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • *Quy tắc sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện: 
  - Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị cường độ dòng điện cần đo. 
  - Điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0. 
  - Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo sao cho chốt (+) của ampe kế nối với cực dương (+) của nguồn điện , không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực của nguồn điện. 
  - Ước lượng giá trị cường độ dòng điện cần đo. 
  - Đọc và ghi kết quả đúng quy định. 

    bởi W Jeus 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nêu đặc điểm cường độ dòng điện, hiệu điện thế đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hai bóng đèn mắc nối tiếp

    bởi na na 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong đoạn mạch mắc nối tiếp :

  *Cường độ dòng điện bằng nhau tại các vị trí khác nhau : I = I1=I2

  *Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn : U= U1+U2

  Trong đoạn mạch mắc song song :

  *Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ : I= I1+I2

  *Hiệu điện thế giữa 2 đầu các đèn mắc xong song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa 2 điểm nối chung : U12 = U34 = UMN

    bởi Huỳnh Cẩm Chướng 25/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta mắc ampe kế như thế nào vào mạch điện ?

    bởi Lan Anh 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mắc Ampe kế nối tiếp với bóng đèn, chốt + của ampe nối với cực + của nguồn điện và chốt - của Ampe nối với cực - của nguồn điện

  Tick cho mình nha

    bởi Đinh Bảo An 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cường độ dòng điện qua bếp điện như thế nào nếu lớp điện nóng nhiều ?

    bởi Nguyễn Thị An 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cường độ dòng điện sẽ mạnh hơn khi dòng điện đi qua mọi vật đều làm nó nóng lên

    bởi Nguyễn Thị Trinh 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cường độ dòng điện sẽ mạnh hơn khi dòng điện chạy qua mọi vật đều làm nó nóng lên bạn nhé!

    bởi Trúc Mai 27/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/dùng ampe kế có GHĐ là 5A trên mặt số được chia làm 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện .kim chỉ thị ở khoảng 16 cường độ dòng điện được đo là :

  A.3,2A

  B.32A

  C.0,32A

  D.1,6 A

  2/ Ampe kế nào phù hợp để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin( cho phép dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,35A)

  A. Ampe kế có giới hạn đo :100mA

  B. Ampe kế có giới hạn đo :200A

  C.Ampe kế có giới hạn đo: 3A

  D. Ampe kế cò giới hạn đo : 2A

    bởi Bánh Mì 29/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cường độ dòng điện là gì ?

    bởi Bo bo 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện hay đặc trưng cho số lượng các điện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. Nó cho biết độ mạnh hoặc yếu của dòng điện

  #tích cho mik vs nha

  #chúc bạn thi và học tốt

    bởi Bùi Nhật Vy 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mạch điện gồm 1 nguồn điện và 2 bóng đèn mắc nối tiếp

  U là hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ1

  U1 là hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn Đ1

  U2 là hiệu điện thế giữa hai bóng đèn Đ2

  I1 là cường độ dòng điện đi qua bóng đèn Đ1

  I2 là cường độ dòng điện đi qua bóng đèn Đ2

  a) Vẽ thêm sơ đồ 1 Ampe kế đo dòng điện I ,1 Vôn kế đo hiệu điện thế U1

  b) Biết I = 0.12 .Xác định I1 và I2

  c) Biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6V và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 là 2.4V . Tìm số chỉ vôn kế

  AE NÀO BT LÀM KO

  MAI MÌNH NỘP RỒI

  LÀM HỘ MÌNH VS

    bởi hà trang 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Sơ đồ mạch điện : V1 V2 A1 A2 V A K + - b) Trong mạch điện mắc nối tiếp có :

  \(I=I_1=I_2\)

  \(\Rightarrow I_1=I_2=0,12A\)

  c) Trong mạch mắc nối tiếp :

  \(U=U_2+U_1\)

  \(\Rightarrow6V=2,4V+U_1\)

  \(\Rightarrow U_1=6V-2,4V\)

  \(\Rightarrow U_1=3,6V\)

    bởi trần viết thành đạt 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một ắc quy 12 vôn ,1 bóng đèn , 1 khóa K đóng ,1 ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực ắc quy

    bởi Vũ Hải Yến 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •   bởi Ngọc Ái 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong mạch điện mắc nối tiếp, ampe kế A1 có số chỉ 0,35A. Hãy cho biết:

  a. Số chỉ của ampe kế A2.

  b. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2

    bởi Mai Bảo Khánh 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)Ta có :

  Trong đoạn mạc nối tiếp thì A1=A2

  =>Số chỉ của Ampe kế A2 là: 0,35A

  b)Từ câu a

  =>Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là : 0,35A

    bởi Nguyễn Sang 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hớp để đo cường độ dòng điện nào ?

  A. Dòng điện đi qua đèn điốt phát quang có cường độ 28mA

  B. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,35A

  C. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0,8A

  D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,5A

    bởi Hương Lan 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Trần Nguyên 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong mạch điện gồm 2 bóng đèn: bóng đèn 1 có i1=3A, bóng đèn 2 có i2=1A
  a. tính i của mạch khi mắc sng song?
  b. nếu mắc nối tiếp với i1=3A thì i2 toàn mạch bằng bao nhiêu

    bởi sap sua 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)Công thức của đoạn mạch mắc song song đối với cường độ dòng điện là: \(I_c=I_1+I_2\)

  Thay số vào công thức ta có:

  \(I_c=I_1+I_2=3A+1A=4A\)

  b) Nếu mắc nối tiếp với \(I_1\)=3A thì \(I_2\) toàn mạch 3A

    bởi Trần Nguyên 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cường độ dòng điện cho biết gì đơn vị đo dụng cụ đo quy tắc

    bởi Lan Ha 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho biết mức độ mạnh hay yếu của dòng điện và cũng là giá trị cửa cường độ dòng điện.Cường độ dòng điện kí hiệu là I

    bởi Nguyễn Hoà 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cường độ dòng điện là gì? đơn vị đo cường độ dòng điện ? dụng cụ đo ?

    bởi Lan Anh 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cường độ dòng điện là gì? đơn vị đo cường độ dòng điện ? dụng cụ đo ?

  - Cường độ dòng điện: là một đại lượng cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

  - Đơn vị đo cường độ dòng điện: A(ampe) hoặc mA(miliampe).

  1A = 1000mA.

  1mA = 0,001A.

  - Dụng cụ đo: Ampe kế.

    bởi Bùi Duy Trường 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trên các viên pin con thỏ người ta đề 1,5V con số đó có ý nghĩa gì? em hãy Dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của viên pin và rút ra nhận xét

  Help me can gap

    bởi Dương Quá 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Số vôn này chỉ hiệu điện thế giữa hai cực của pin khi còn mới.

  b) Mắc cực dương của vôn kế với cực dương của pin, cực âm của vôn kế với cực âm của pin để đo hiệu điện thế của pin.

    bởi Đinh Công Thành 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mạng điện trong nhà em hiện nay đang sử dụng là bao nhiêu? Có thể mắc bóng đèn 110 v - 40w và mạng điện đó được không ?Tại sao?

    bởi Mai Hoa 15/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Số vôn này chỉ hiệu điện thế giữa hai cực của pin khi còn mới.

  b) Mắc cực dương của vôn kế với cực dương của pin, cực âm của vôn kế với cực âm của pin để đo hiệu điện thế của pin.

    bởi Nguyen Thanhxuan 15/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tại sao khi đo hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện ta phải nối cực dương của nguồn với cực dương của vôn kế và cực âm theo cực âm của nguồn. Nếu nói sai có hiện tượng gì xảy ra?

    bởi thùy trang 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tại vì nếu nối sai có thể làm hỏng vôn kế và các dụng cụ điện

    bởi Nguyen Thao Dung 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trên một số dây điện có ghi 250V- 5A có số đó có ý nghĩa gì?

    bởi Đào Lê Hương Quỳnh 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 250V : HĐT định mức

  5A : CĐDĐ định mức

    bởi Bảo Trân Ngô 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khi nối một bóng đèn vào các cực của bình ắc quy ,đèn sáng .hỏi khi đó dòng điện có chạy qua bình ắc quy không? Tại sao?

    bởi Sasu ka 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • không. vì bình acquy là nguồn điện, có sẵn các dòng điện

  dòng điện chạy qua bóng đèn

    bởi Phùng Tường 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cường độ dòng điện cho biết gì? đơn vị đo ,dụng cụ đo? quy tắc?

    bởi Tuấn Huy 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Cường độ dòng điện cho biết độ mạnh, yếu của dòng điện.

  - Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn

  - Đơn vị đo: A hay mA

  1A =100 mA

  1mA = 0,001 A

  - Dụng cụ đo : vôn kế

  - Cách mắc: mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo hiệu điện thế. Chốt + của vôn kế phải nối với cực + của nguồn điện và chốt - của vôn kế phải nối với cực - của nguồn điện

  Chúc bạn học tốt

    bởi Bùi thị Mẫn 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • *Quy tắc sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện: 
  - Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị cường độ dòng điện cần đo. 
  - Điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0. 
  - Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo sao cho chốt (+) của ampe kế nối với cực dương (+) của nguồn điện , không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực của nguồn điện. 
  - Ước lượng giá trị cường độ dòng điện cần đo. 
  - Đọc và ghi kết quả đúng quy định. 

   

    bởi Nguyễn Phan Gia Bảo 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1