Nguyễn Thị Trinh's Profile

Nguyễn Thị Trinh

Nguyễn Thị Trinh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 93
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Thị Trinh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Trinh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng