Tính động năng của hạt nhân khi tham gia phản ứng nhiệt hạch

bởi Lan Anh 20/03/2017

Em có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

Bắn hạt đơtơri \(_{1}^{2}\textrm{D}\)có động năng 23,5 MeV vào hạt \(_{1}^{3}\textrm{T}\) đứng yên, phản ứng hạt nhân xảy ra theo phương trình sau: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + n + 17,5 MeV\) . Hai hạt sinh ra bay theo hướng vuông góc nhau. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối. Động năng của hạt heli và nơtron lần lượt bằng

A. 2 MeV và 39 MeV.

B. 39 MeV và 2 MeV.

C. 24 MeV và 23 MeV.

D. 23 MeV và 24 MeV.

Câu trả lời (3)

  • Hi, Mỹ Hiền. Mình làm từ từ cho bạn xem nhé!
  • Năng lượng phản ứng tính như sau: 

  \(Q = K_{He}+K_n - K_D=17,5(MeV)\Rightarrow K_{He}+K_n =41(MeV)(1)\)

  • Hai hạt sinh ra bay theo hướng vuông góc nhau nên: 

  \(\Rightarrow P_D^2= P_n^2+ P_{He}^2\Rightarrow m_DK_D= m_nK_n + m_{He}K_{He}\)

  \(\Rightarrow K_n + 4K_{He}=47(MeV)(2)\)

  • Từ (1) và (2) ta có động năng của hạt heli và nơtron lần lượt bằng

  \(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} K_n = 39(MeV)\\ K_{He}=2(MeV) \end{matrix}\right.\)

   

  bởi hi hi 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cảm ơn mn nhiều nhé. bạn trên giải làm mình hiểu dạng bài này luôn rồi. Love all!!!!!!

  bởi My Le 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

  bởi ✎Monkey✮D✮ Yato✔ 30/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • Van Tho

  Câu này khó quá mọi người ơi. Giúp mình làm bài này với ạ.

  Xét phản ứng nhiệt hạch: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + _{0}^{1}\textrm{n} + 18 MeV\). Biết năng lượng liên kết riêng các hạt \(_{1}^{2}\textrm{H}\) và \(_{1}^{3}\textrm{H}\) lần lượt là 1,11 MeV/nuclôn và 2,83 MeV/nuclôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt \(_{2}^{4}\textrm{He}\) bằng

  A. 7,81 MeV/nuclôn.

  B. 7,18 MeV/nuclôn.

  C. 7,26 MeV/nuclôn.

  D. 7,88 MeV/nuclôn.

 • Anh Trần

  Anh/chị nào giúp em giải bài tập này với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Cho phản ứng hạt nhân \(_{1}^{3}\textrm{T} + _{1}^{2}\textrm{D}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + n + 17,5 MeV\). Cho NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 336 cm3 khí Heli ở điều kiện tiêu chuẩn bằng

  A. 25284 J.

  B. 50568 J.

  C. 1,58.1023 J.

  D. 9,03.1021 J.

Được đề xuất cho bạn