Tính động năng của hạt nhân khi tham gia phản ứng nhiệt hạch

bởi My Hien ngày 20/03/2017

Em có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

Bắn hạt đơtơri \(_{1}^{2}\textrm{D}\)có động năng 23,5 MeV vào hạt \(_{1}^{3}\textrm{T}\) đứng yên, phản ứng hạt nhân xảy ra theo phương trình sau: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + n + 17,5 MeV\) . Hai hạt sinh ra bay theo hướng vuông góc nhau. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối. Động năng của hạt heli và nơtron lần lượt bằng

A. 2 MeV và 39 MeV.

B. 39 MeV và 2 MeV.

C. 24 MeV và 23 MeV.

D. 23 MeV và 24 MeV.

Câu trả lời (2)

  • Hi, Mỹ Hiền. Mình làm từ từ cho bạn xem nhé!
  • Năng lượng phản ứng tính như sau: 

  \(Q = K_{He}+K_n - K_D=17,5(MeV)\Rightarrow K_{He}+K_n =41(MeV)(1)\)

  • Hai hạt sinh ra bay theo hướng vuông góc nhau nên: 

  \(\Rightarrow P_D^2= P_n^2+ P_{He}^2\Rightarrow m_DK_D= m_nK_n + m_{He}K_{He}\)

  \(\Rightarrow K_n + 4K_{He}=47(MeV)(2)\)

  • Từ (1) và (2) ta có động năng của hạt heli và nơtron lần lượt bằng

  \(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} K_n = 39(MeV)\\ K_{He}=2(MeV) \end{matrix}\right.\)

   

  bởi Aser Aser ngày 22/03/2017
  Like (0)
 • Cảm ơn mn nhiều nhé. bạn trên giải làm mình hiểu dạng bài này luôn rồi. Love all!!!!!!

  bởi thùy trang ngày 23/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Câu này khó quá mọi người ơi. Giúp mình làm bài này với ạ.

  Xét phản ứng nhiệt hạch: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + _{0}^{1}\textrm{n} + 18 MeV\). Biết năng lượng liên kết riêng các hạt \(_{1}^{2}\textrm{H}\) và \(_{1}^{3}\textrm{H}\) lần lượt là 1,11 MeV/nuclôn và 2,83 MeV/nuclôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt \(_{2}^{4}\textrm{He}\) bằng

  A. 7,81 MeV/nuclôn.

  B. 7,18 MeV/nuclôn.

  C. 7,26 MeV/nuclôn.

  D. 7,88 MeV/nuclôn.

 • Anh/chị nào giúp em giải bài tập này với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Cho phản ứng hạt nhân \(_{1}^{3}\textrm{T} + _{1}^{2}\textrm{D}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + n + 17,5 MeV\). Cho NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 336 cm3 khí Heli ở điều kiện tiêu chuẩn bằng

  A. 25284 J.

  B. 50568 J.

  C. 1,58.1023 J.

  D. 9,03.1021 J.