Tìm hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm mà năng lượng điện trường bằng hai lần năng lượng từ trường ?

bởi Lê Nhi 29/03/2019

Khi trong mạch dao động LC có dao động tự do. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U  0 = 2 V. Tại thời điểm mà năng lượng điện trường bằng hai lần năng lượng từ trường thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là

 A. 0,5 V.

B. \(\frac{2}{3}\)V.

C. 1 V.

D. 1,63V

Câu trả lời (1)

 • \(W_L+W_C = W_{Cmax}\)

  mà \(W_{d} = 2 W_t\) => \(W_{Cmax} = \frac{3}{2}W_C=> \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{3}{2}.\frac{1}{2}Cu^2.\)

  => \(u^2 = \frac{2}{3}U_0^2=> u = \pm \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \approx \pm 1,63 V.\)

  Chọn đáp án \(D.1,63V.\)

  bởi Nguyễn Văn Hậu 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan