Tìm cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm L=5 mH ?

bởi Nguyen Ngoc 29/03/2019

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm hai tụ mắc song song nhau và mắc   với cuộn cảm thuần. Điện dung của hai tụ điện tương ứng    là  C1  và  C2  với  C2=2.C1.  Độ tự cảm  L=5 mH . Mạch đang dao động điện từ tự do. Lúc cường độ dòng điện chạy qua tụ  C1  là 0,04 A thì năng lượng của tụ  C2  là  13,5.10−6J . Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng.
A. 0,133 A
B. 0,108 A
C. 0,18 A
D. 0,15 A

Câu trả lời (1)

 • Cường độ dòng điện tức thời qua tụ:  \(i=\frac{\Delta q}{\Delta t}=C\frac{\Delta u}{\Delta t}\)

  Do 2 tụ mắc song song nên điện áp tức thời  2 đầu mỗi tụ như nhau. Do vậy  \(\frac{i_1}{i_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{1}{2}\Rightarrow i_2=2i_1=2.0,04=0,08A\).

  Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: i=i1+i2=0,04+0,08=0,12A

  Do năng lượng của tụ: \(W_đ=\frac{1}{2}C.u^2\), nên năng lượng điện tỉ lệ với điện dung C.

  Do đó, năng lượng của tụ C1 là: 13,5.10-6 / 2 = 6,75.10-6 (J)

  Năng lượng điện của mạch: W = 13,5.10−6+6,75.10-6 =20,25.10-6

  Năng lượng điện từ của mạch: \(W=W_đ+W_t=W_{tmax}\Rightarrow 20,25.10^{-6}+\frac{1}{2}.5.10^{-3}.(0,12)^2=\frac{1}{2}.5.10^{-3}.I_0^2\)

  =>\(I_0=0,15A\)

  Đáp án D

  bởi Nguyễn Thị Thuỳ Linh 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan