ADMICRO
UREKA

Một đoạn mạch không phân nhánh RLC có dòng điện sớm pha hơn điện áp ở 2 đầu đoạn mạch thì thế nào ?

Một đoạn mạch không phân nhánh RLC có dòng điện sớm pha hơn điện áp ở 2 đầu đoạn mạch:

A. Trong đoạn mạch không thể có  cuộn cảm, nhưng có tụ điện

B. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị khác không

C. Nếu tăng tần số dòng điện lên 1 lượng nhỏ thì độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giảm

D. Nếu giảm tần số của dòng điện một lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng giảm

đáp án B

giải thích hộ mình từng ý với.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

 • Bài này bạn vẽ qua giản đồ véc tơ sẽ thấy ngay,

    i UL UC ULC U UR

  A. Vì mạch RLC không phân nhánh, nên trong mạch phải có cuộn cảm L

  B. Vì mạch có điện trở R nên độ lệch pha giữa u và i khác 900, nên hệ số cộng suất \(\cos\varphi\ne0\) --> ĐÚNG

  C. Tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì ZL tăng, Zc giảm --> độ lệch  pha giữa i và u giảm xuống --> ĐÚNG

  D. Giảm tần số dòng điện một lượng nhỏ --> ZL giảm, Zc tăng --> Z tăng (vì ZC đang lớn hơn ZL) --> I hiệu dụng giảm --> ĐÚNG

    bởi Đào Thị Thảo 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi điện dung C thay đổi để \(\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}\) thì trong mạch xảy ra cộng hưởng.

  + Cường độ hiệu dụng trong mạch: \(I=\frac{U}{\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}}\)

  Vì C thay đổi nên Zc thay đổi, khi C thỏa mãn \(\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}\)ta có: \(Z_L=Z_C\)\(\Rightarrow\left(Z_L-Z_C\right)^2=0\) (đạt giá trị min) nên I đạt giá trị max

  + C thay đổi, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại khi: \(Z_C=\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}\), không phải do cộng hưởng nên phát biểu D là sai.

  Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch luôn không đổi bạn nhé.

    bởi Mạnh Alvin 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Do đoạn mạch chỉ có L nên u vuông pha với i

  \(\Rightarrow\left(\frac{u}{U_0}\right)^2+\left(\frac{i}{I_0}\right)^2=1\Leftrightarrow\left(\frac{50}{U_0}\right)^2+\left(\frac{2\sqrt{2}}{I_0}\right)^2=\left(\frac{50\sqrt{3}}{U_0}\right)^2+\left(\frac{2}{I_0}\right)^2\)

  \(\Leftrightarrow\frac{50^2.2}{U_0^2}=\frac{2^2}{I_0^2}\Leftrightarrow\frac{U_0}{I_0}=25\sqrt{2}\)

  \(\Leftrightarrow Z_L=25\sqrt{2}\Omega\)

  Bài này không nói rõ là L1 nối tiếp hay song song với L2.

  Giả sử L1 nối tiếp với L2 thì L=L1+L2

  \(\Rightarrow L=\frac{\sqrt{2}}{5\pi}+\frac{1}{3\pi}=\frac{3\sqrt{2}+5}{15\pi}\)

  \(\Rightarrow\omega=\frac{Z_L}{L}=\frac{25\sqrt{2}}{3\sqrt{2}+5}.15\pi=\frac{375\pi}{3\sqrt{2}+5}\)rad/s

  PS: Trường hợp L1 song song với L2 thì bạn tự xét nhé.

    bởi Phạm Hậu 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • + Ban đầu, khi hệ 2 vật ở VTCB, lò xo giãn: \(\Delta l_0=\frac{2mg}{k}=\frac{2.1.10}{100}=0,2m=20cm\)

  + Khi đốt sợi dây nối 2 vật, thì còn 1 vật kl m, lúc này vị trí cân bằng mới lò xo giãn: \(\Delta l_{01}=\frac{mg}{k}=0,1m=10cm\)

  Như vậy, VTCB mới ở cao hơn VTCB cũ là: 20 - 10 = 10 cm. Và lúc này vật đang từ VTCB cũ mà chuyển động lên, có nghĩa vật cách VTCB mới là 10cm ---> Do vậy, biên độ dao động của vật là 10cm.

  + Chu kì: \(T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi\sqrt{\frac{1}{100}}=0,2\pi s\)

  + Kể từ khi đốt sợi dây, vật lên vị trí cao nhất hết 1/2 chu kì dao động, thời gian là: \(\frac{0,2\pi}{2}=0,1\pi\)s

  Khi đó, vật kia rơi tự do đi được quãng đường là: \(S=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}10.\left(0,1\pi\right)^2=0,5m=50cm\)

  Khoảng cách giữa 2 vật là: 10 (khoảng cách ban đầu) + 2.10(quãng đường của vật 1 khi đi từ dưới lên vị trí cao nhất) + 50(quãng đường vật 2 rơi)= 80cm.

  Đáp án A.

    bởi Ngọc Trâm 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vì là sóng dọc nên phương dao động trùng phương truyền sóng.

  O A B 20 42 u1 u2

  Chọn O là gốc tọa độ, trong quá trình dao động tọa độ của A, B lần lượt là:

  \(\begin{cases}x_A=20+u_1\\x_B=42+u_2\end{cases}\)

  Khoảng cách giữa 2 điểm là: \(\Delta x=x_B-x_A=\left(42+u_2\right)-\left(20+u_1\right)=22+\left(u_2-u_1\right)=22-10\cos\left(\omega t\right)\)

  Do đó, khoảng cách max giữa 2 điểm là: 22+ 10 = 32 cm.

    bởi Quỳnh Như 02/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF