YOMEDIA
NONE

Đặt điện áp \(u=U\sqrt{2}cos\omega t\) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 \(\Omega\) và R2 = 80 \(\Omega\) của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là ?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • \(\left\{\begin{matrix} R_1=20\Omega \\ R_2=80\Omega \\ P_1=P-2=400W \end{matrix}\right.\Rightarrow R_1+R_2=\frac{U^2}{P}\)

    \(\Rightarrow U=\sqrt{(R_1+R_2).P}\)

    \(\Rightarrow U=200V\)

      bởi hai trieu 27/04/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON