YOMEDIA
ZUNIA12

Công thoát của một kim loại là 4,5 eV. Trong các bức xạ λ1 = 0,180 µm; λ2 = 0,440 µm.; λ3 = 0,280 µm; λ4 = 0,210 µm; λ5 = 0,320 µm, những bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện nếu chiếu vào bề mặt kim loại trên? Cho hằng số Plăng 6,625.10−34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s và leV = 1,6.10−19 J.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \({{\lambda }_{0}}=\frac{hc}{A}=\frac{19,{{975.10}^{-26}}}{4,5.1,{{6.10}^{-19}}}\approx 0,{{276.10}^{-6}}\left( m \right)\Rightarrow {{\lambda }_{1}}\le {{\lambda }_{4}}\le {{\lambda }_{0}}\Rightarrow \) 

      bởi thi trang 17/05/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF