YOMEDIA
NONE

\(_{11}^{24}Na\)là đồng vị phóng xạ \({{\beta }^{-}}\)với chu kỳ bán rã T và biến đổi thành \(_{12}^{24}Mg\)

Lúc ban đầu \(\left( t=0 \right)\) có một mẫu \(_{11}^{24}Na\) nguyên chất. Ở thời điểm \({{t}_{1}}\), tỉ số giữa hạt nhân \(_{12}^{24}Mg\)tạo thành và số hạt nhân \(_{11}^{24}Na\)còn lại trong mẫu là \(\frac{1}{3}\). Ở thời điểm \({{t}_{2}}={{t}_{1}}+2T\)tỉ số nói trên bằng

A. \(\frac{13}{3}.\)                

B. \(\frac{7}{12}.\)                

C. \(\frac{11}{12}.\)                      

D.\(\frac{2}{3}.\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Đáp án A

  Số hạt nhân \(_{11}^{24}Na\)còn lại sau thời gian \({{t}_{1}}\)là \(N={{N}_{o}}{{2}^{\frac{-t}{T}}}\)

  Số hạt nhân \(_{12}^{24}Mg\)được tạo thành sau thời gian \({{t}_{1}}\)là \(\Delta N={{N}_{o}}\left( 1={{2}^{-\frac{t}{T}}} \right)\)

  Khi đó ta có: \(\frac{\Delta N}{N}=\frac{{{N}_{o}}\left( 1-{{2}^{-\frac{t}{T}}} \right)}{{{N}_{o}}{{.2}^{-\frac{t}{T}}}}=\frac{1}{3}\Rightarrow \frac{1-{{2}^{-\frac{t}{T}}}}{{{2}^{-\frac{t}{T}}}}=\frac{1}{3}\Rightarrow 3-{{3.2}^{-\frac{t}{T}}}={{2}^{-\frac{t}{T}}}\Rightarrow t=0,415T\)

  Ở thời điểm \({{t}_{2}}=t+2T\)ta có tỉ số giữa hạt nhân \(_{12}^{24}Mg\)tạo thành và số hạt nhân \(_{11}^{24}Na\)còn lại trong mẫu là:

  \(\frac{\Delta N}{N}=\frac{{{N}_{o}}\left( 1-{{2}^{-\frac{{{t}_{2}}}{T}}} \right)}{{{N}_{o}}{{.2}^{-\frac{{{t}_{2}}}{T}}}}=\frac{1-{{2}^{-\frac{0,4T+2T}{T}}}}{2{{-}^{\frac{0,4T+2T}{T}}}}=\frac{13}{3}\)

    bởi Ngoc Han 26/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON