ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí ko đẩy được nắp bình lên ?

Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (00C; 1,013.105Pa) được đậy bằng một vật có m=2kg. Tiết diện miệng bình S=10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí ko đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất của khí quyển là p0=105Pa.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (4)

 
 
 
 • để nắp ko bị bật ra thì 

  P.S < m.g. p0.S

  => P< (m.g.p0.S)/S=120000Pa

  Áp dụng đ/l sác lơ

  P.T =p0. 273

  => T <323,4C

  =>T MAX = 50,4 C

    bởi Chu Xuân 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lực tác dụng lên nắp bình gồm có áp lực của không khí F1F1→ trong bình, trọng lực PP→, áp lực của khí quyển F0F0→
  Để nắp bình không bị bật ra thì ta có điều kiện sau :
         P+F0F1mg+p0Sp1SP+F0≥F1⇔mg+p0S≥p1S
  mgS+p0p1(1)⇔mgS+p0≥p1(1)
  Khi nung bình thể tích không thay đổi, áp dụng định luật Sác- lơ :
         p1T1=p0T0p1=T1T0p0(2)p1T1=p0T0⇒p1=T1T0p0(2)
  Thay vào phương trình (1)(1) ta được :       T1T0p0mgS+p0T1(mgS+p0)T0P0T1T0p0≤mgS+p0⇔T1≤(mgS+p0)T0P0
  T1max=(mgS+p0)T0p0⇒T1max=(mgS+p0)T0p0
  Thay số ta tính được T1max=329,6Kt1=54,60C

    bởi @%$ Đạo 28/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lực tác dụng lên nắp bình gồm có áp lực của không khí F1 trong bình, trọng lực P, áp lực của khí quyển F0
  Để nắp bình không bị bật ra thì ta có điều kiện sau :
         P+F0F1mg+p0Sp1S
  mgS+p0p1(1)
  Khi nung bình thể tích không thay đổi, áp dụng định luật Sác- lơ :
         p1T1=p0T0p1=T1T0p0(2)
  Thay vào phương trình (1) ta được :