AMBIENT

Tính số cam và số quýt biết 2/5 số cam và 4/7 số quýt là 140 quả

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 13/10/2018

Giúp mk bài này nhé! Đang cần gấp ạ. Thanks

1. 2/5 số cam và 4/7 số quýt là 140 quả, 5/6 số cam và 9/14 số quýt là 215 quả. Hỏi có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Đặt số cam là x, quýt là y (x,y>0)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2x}{5}+\dfrac{4y}{7}=140\\\dfrac{5x}{6}+\dfrac{9y}{14}=215\end{matrix}\right.\)

  bấm máy giải hệ

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}x=150\\y=140\end{matrix}\right.\)

  bởi Phạm Đức Duy 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>