ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính đường cao DH và đáy DC có đáy lớn AB=20cm, AD=8cm, góc DAB=65

Cho hình thang cân ABCD,đáy lớn AB=20cm , AD=8cm , góc DAB=65*

a) Tính đường cao DH và đáy DC

b) Tính góc ADB, BD

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Kẻ đường cao CK (K thuộc AB)

  \(\Rightarrow\Delta HAD=\Delta KBC\left(ch-gn\right)\)

  => AH = BK

  \(\Delta\)HAD vuông tại H

  (+) \(\Rightarrow\sin A=\dfrac{HD}{AD}\)

  \(\Rightarrow HD\approx7,25\left(cm\right)\)

  (+) \(\Rightarrow\cos A=\dfrac{AH}{AD}\)

  \(\Rightarrow AH\approx3,38\left(cm\right)\)

  \(\widehat{CDH}=\widehat{DHK}=\widehat{HKC}=90^0\)

  => HDCK là hcn

  => DC = HK = AB - AH - BK = AB - 2AH ~ 13,238 (cm)

  ~ ~ ~ ~ ~

  HB = HK + KB = DC + AH ~ 16,619 (cm)

  \(\Delta\)HBD vuông tại H

  \(\Rightarrow\tan\widehat{HDB}=\dfrac{HB}{HD}\approx2,292\)

  \(\Rightarrow\widehat{HDB}\approx66^025'\)

  \(\Delta\)HAD vuông tại H

  => \(\widehat{HAD}+\widehat{HDA}=90^0\)

  \(\Rightarrow\widehat{HDA}=25^0\)

  \(\Rightarrow\widehat{ADB}=\widehat{HDB}+\widehat{HDA}\approx91^025'\)

  \(\Delta\)HDB vuông tại H

  \(\Rightarrow BD^2=HB^2+HD^2\left(ptg\right)\)

  => BD ~ 18,13 (cm)

    bởi Nguyễn Thành 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1