Tìm a, b biết đồ thị hàm số y=ax+b cắt trục hoành có hoành độ =2

bởi Nguyễn Trung Thành 22/01/2019

Tìm a,b biết đồ thị hàm số y=ax+b cắt trục hoành có hoành độ =2 và song song với đường thẳng y=-2x

Câu trả lời (1)

 • Lời giải:

  Vì đths $y=ax+b$ song song với đường thẳng $y=-2x$ nên $a=-2$

  Đths cần tìm cắt trục hoành tại điểm $A$ có hoành độ $2$. Mà $A$ nằm trên trục hoành nên tung độ của $A$ bằng $0$. Vậy đths đi qua điểm $A(2,0)$

  Do đó: \(0=a.2+b\Leftrightarrow 0=(-2).2+b\Rightarrow b=4\)

  Vậy \((a,b)=(-2,4)\)

  bởi Nguyễn Đào 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan