ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Giải phương trình x^2-2mx+4=0 khi m=3

Cho pt ẩn x: x^2-2mx+4=0 (1)

A) giải pt đã cho khi m=3

B) tìm gtrị của m để pt (1) có hai nghiệm x1,x2 thoả mãn: (x1+1)^2+(x2+1)^2=2

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • khi m = 3. ta có : x2 - 6x + 4 = 0

  \(\Delta\)' = (-3)2 - 4 = 5 > 0

  => pt có 2 nghiệm phân biệt

  x1 = 3 - \(\sqrt{5}\)

  x2 = 3 + \(\sqrt{5}\)

  b) \(\Delta\)' = (-m)2 - 4 = m2 - 4

  để pt có nghiệm thì m2 - 4 \(\ge\) 0

  <=> m2 \(\ge\) 4

  <=> \(\left\{{}\begin{matrix}m\ge2\\m\le-2\end{matrix}\right.\)

  theo hệ thức vi - ét thì : \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=2m\\x_1.x_2=4\end{matrix}\right.\)

  ta có : ( x1 + 1 )2 + ( x2 + 1 )2 = 2

  <=> x12+ 2x1 + 1 + x22 + 2x2 + 1 = 2

  <=> x12 + x22 + 2( x1 + x2 ) = 0

  <=> x12 + 2x1x2 + x22 - 2x1x2 + 2( x1 + x2 ) = 0

  <=> ( x1 + x2 )2 - 2x1x2 + 2( x1+ x2 ) = 0

  <=> (2m)2 - 2.4 + 2.2m = 0

  <=> 4m2 + 4m - 8 = 0

  nhận thấy a + b + c = 4 + 4 - 8 = 0

  <=> pt có 2 nghiệm pb :

  m1 = 1 ( loại )

  m2 = -2 ( TM )

  vậy để pt (1) thỏa mãn ( x1 + 1 )2 + ( x2 + 1 )2 = 2 thì m = -2

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)