YOMEDIA

Viết phương trình đường thẳng \(\Delta\) đi qua M(3;-1;1), nằm trong mặt phẳng (P)

Em sẽ rất biết ơn ai giải giúp em bài này!

Viết phương trình đường thẳng \(\Delta\) đi qua M(3;-1;1), nằm trong mặt phẳng \((P):x-y+z-5=0\) và tạo với đường thẳng \(\Delta _1:\frac{x}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{2}\) góc 450

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

 
 
 
 • Gọi \(\overrightarrow{u}=(a;b;c)\) là 1 VTCP của \(\Delta\) \((a^2+b^2+c^2\neq 0)\)
  \(\Delta \subset (P)\Rightarrow \overrightarrow{u}\perp \overrightarrow{n_P}=(1;-1;1)\)
  \(\Rightarrow a-b+c=0\)
  \(\Rightarrow b=a+c\)
  \((\Delta ;\Delta _1)=45^0\)
  \(\Leftrightarrow \left | cos(\overrightarrow{u};\overrightarrow{u_1}) \right |= \frac{\sqrt{2}}{2}\)
  \(\overrightarrow{u_1}=(1;2;2)\)
  \(\Leftrightarrow \frac{\left | a+2b+2c \right |}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}.\sqrt{1^2+2^2+2^2}}= \frac{\sqrt{2}}{2}\)

  \(\Leftrightarrow \sqrt{2}\left | a+2b+2c \right |=3\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)
  \(\Leftrightarrow 2(a+2b+2c)^2=9(a^2+b^2+c^2)\)
  \(\Leftrightarrow 2(3a+4c)^2=9\left [ a^2+(a+c)^2+c^2 \right ]\)
  \(\Leftrightarrow 2(9a^2+24ac+16c^2)=9(2a^2+2c^2+2ac)\)
  \(\Leftrightarrow 14c^2-30ac=0\)
  \(\Leftrightarrow 2c(7c-15a)=0\)
  TH1: c = 0, b = 0 chọn a = 1, b = 1
  \(\overrightarrow{u}=(1;1;0)\)
  \(pt\Delta \left\{\begin{matrix} x=3+t\\ y=-1+t\\ z=1 \end{matrix}\right.\)
  TH2: 7c - 15a = 0, chọn c =15, a = 7 → b = 22
  \(\overrightarrow{u}=(7;22;15)\)
  \(pt\Delta \left\{\begin{matrix} x=3+7t\\ y=-1+22t\\ z=1+15t \end{matrix}\right.\)

    bởi Bo bo 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)