ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Trong không gian với hệ tọa độ cho ba điểm A(1;- 1;1), B(2;1;- 2), C(0;0;1). Gọi H(x;y;z) là trực tâm tam giác ABC thì giá trị x+y+z là kết quả nào dưới đây?

A. 1                               B. - 1                             

C.  0                             D. - 2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Tọa có \(\overrightarrow {AH}  = \left( {x - 1;y + 1;z - 1} \right)\); \(\overrightarrow {BH}  = \left( {x - 2;y - 1;z + 2} \right)\).

  Và \(\overrightarrow {BC}  = \left( { - 2; - 1;3} \right);\overrightarrow {AC}  = \left( { - 1;1;0} \right);\overrightarrow {AB}  = \left( {1;2; - 3} \right)\).

  Để H là trực tâm tam giác ABC khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}
  \overrightarrow {AH} .\overrightarrow {BC}  = 0\\
  \overrightarrow {BH} .\overrightarrow {AC}  = 0\\
  \left[ {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} } \right].\overrightarrow {AH}  = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   - 2x - y + 3z = 2\\
   - x + y =  - 1\\
  x + y + z = 1
  \end{array} \right.\)

  Vậy từ phương trình cuối của hệ ta có x+y+z = 1.

    bởi Trần Bảo Việt 31/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop12

 

YOMEDIA
1=>1